Wat is videoconferencing?

Videoconferencing is over een afstand communiceren in beeld en geluid tussen twee of meerdere locaties. Door de opkomst van internet en snelle breedbandverbindingen is het fenomeen videoconferencing de laatste jaren erg populair geworden.

Nieuws

AVC HD tracking camera

Profiteer van de unieke AVC HD Tracking camera. De HD tracking camera kenmerkt zich door de State of the Art techniek voor track en trace.

AVC sponsor van Serious Request

Serious Request Zeewolde, werd van 20 tot en met 24 december vanuit het Glazen Huis aan de Raadhuisstraat te Zeewolde uitgezonden. De programma's waren ook live te volgen op het web. Via de website www.glazenhuiszeewolde.nl zorgde een live streaming video van AVC er voor dat de verrichtingen van de DJ`s en hun gasten rechtstreeks te volgen waren.

Nieuwe huisstijl AVC Audio Video Communicatie

AVC Audio Video Communicatie uit Zeewolde introduceert vandaag een nieuwe huisstijl en een nieuwe propositie. Vooral de ontwikkelingen op het terrein van videoconferencing gaan de laatste tijd erg hard, waardoor de organisatie uit haar jasje is gegroeid.

Privacy Statement

Hoe gaat AVC met uw persoonsgegevens om?
Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten, tenzij u expliciet aan AVC Audio Video Communicatie te kennen geeft dat uw gegevens ook voor andere doeleinden gebruikt mogen worden.
Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens). Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan het doel waarvoor de gegevens gevraagd zijn.
Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt AVC Audio Video Communicatie gegevens vast. Deze gegevens worden door AVC Audio Video Communicatie gebruikt voor haar dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van AVC Audio Video Communicatie op de hoogte te houden. Indien u als klant van AVC Audio Video Communicatie geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij AVC Audio Video Communicatie, t.a.v. Adresregistratie, Marconiweg 12, 38922 BR Zeewolde. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Klikgedrag
Op de website en webpagina’s van AVC Audio Video Communicatie worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan AVC Audio Video Communicatie haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Gebruik van Cookies
AVC Audio Video Communicatie maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de site voor u gemakkelijker te maken. Aan de hand van een cookie kan onze website u, de eerstvolgende keer dat u op de website langskomt, herkennen. Met behulp van dit cookie kan de website speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de website voor u nog aangenamer te maken.
Cookies worden ook gebruikt om de integriteit te bewaken van geregistreerde gebruikersnamen en wachtwoorden en de toegang te beperken tot diensten waarvoor betaald moet worden.
Wilt u geen cookies accepteren, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in uw browser (door in uw browser 'cookies off' in te stellen). Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kan maken.

AVC Audio Video Communicatie en andere websites
Op de site van AVC Audio Video Communicatie treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. AVC Audio Video Communicatie kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

De Wet bescherming persoonsgegevens
Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. Dit betekent dat ook persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen.
Op grond van de Wbp dient voordat persoonsgegevens worden verwerkt de persoon daarvan op de hoogte te worden gesteld en dient ook het doel waarvoor ze verzameld worden meegedeeld (artikel 33). Dus persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk meegedeeld is en als de reden is aangegeven waarvoor de gegevens bewaard worden.

Persoonsgegevens

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een "geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon". Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Wijzigingen
AVC Audio Video Communicatie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van AVC Audio Video Communicatie.